Qui pot associar-se?

Hi ha dues vies per poder ser sòcia o soci de AGCPV:

 

Estudis

 • Estar en possessió del Grau i /o Llicenciatura en Gestió Cultural per qualsevol de les Universitat del territori nacional.
 • Estar en possessió el títol de Màster en Gestió Cultural otorgat per qualsevol de les Universitat del territori nacional.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística cursat en qualsevol dels Institut i /o Escoles de Formació Professional del territori nacional.

 

Experiència professional

Comptar al menys amb dos anys d’experiència professional en disseny, gestió i desenvolupament de projectes culturals en l’àmbit públic o privat. L’experiència haurà de ser demostrable amb relació contractual o documentació acreditativa.

Serveis i avantatges per a les persones associades.

Serveis

Les sòcies i els socis tindran accés a:

 • Participar a les activitats de l’associació
 • Informació actualitzada voltant de la professió
 • Cursos de formació específica
 • Assessorament sobre temes d’interès professional (segons convenis)
 • Activitats relacionades amb la professió
 • Bonificacions en los matrícules d’accés a cursos formatius.
 •  Banc de dades, documentació i bibliografia sobre gestió cultural
 • Publicacions específiques
 • Descomptes i avantatges en establiments concertats (segon conveni)

 

Carnet de socis

 • El carnet d’associat a l’AGCPV es una targeta d’identificació amb caràcter personal e intransferible.
 • El carnet deixarà de tindre validesa si l’usuari es dona de baixa de l’associació.
 • El carnet permet gaudir dels serveis dels establiments adscrits al programa d’avantatges a les sòcies i socis.
 • El catàleg d’avantatges i establiments serà publicat a la part interna de la pàgina web de l’associació i s’anirà ampliant permanentment.
 • L’associació intentarà actualitzar i millorar la cobertura d’establiments que faciliten avantatges a les persones associades a AGCPV.

 

En cas de pèrdua, deteriorament o sostracció, comunicar a: agcpv@agcpv.es.

Nota: Està prohibida la seua reproducció i/o falsificació, i haurà de presentar-se juntament amb el DNI als establiments col·laboradors.

Procediment d’inscripció.

A continuació detallem el procés d’inscripció per tal de formar par de l’associació.
Per iniciar dita sol·licitud, descarrega tant la Fitxa d’inscripció com l’ Ordre de domiciliació SEPA.

 

Qualsevol dubte, o consulta, així como la recepció dels documents serà atesa en la nostra adreça de correu: info@gestiocultural.es

Aportar documentació

Gestió Cultural

Les persones interessades podran sol·licitar la seua inscripció aportant la següent documentació:· Fitxa d'inscripció· Ordre de domiciliació SEPA· Fotocòpia del DNI· Curriculum Vitae· Documents acreditatius

Enviar documentació

Gestió Cultural

Una vegada emplenades, tota la documentació haurà d’enviar-se per correu electrònic, com s’ha indicat anteriorment.

Resolució

Gestió Cultural

La Comissió Executiva de la AGCPV estudiarà cada petició i resoldrà les admissions. Les admissions seran comunicades a les persones interessades i es procedirà al cobrament de la quota anual de 60€*. A partir de este momento serán socios de pleno derecho y se les incluirá en todas las comunicaciones.*Reducció al 50% per a persones aturades i estudiants.

Aleshores, què?
T’ animes?