Convocatòria Festival Arts Escèniques Tardor 2020 Alacant

Durant els mesos més durs de la crisi sanitària que encara patim i que tant està perjudicant la cultura, l´associació Gestió Cultural ha estat present en els diferents taules de treball que s’han creat a partir de la unió d’associacions i professionals.

A Alacant, representats pels companys José Ayelo i Marylène Albentosa, Gestió Cultural ha participat en la taula d’Arts Escèniques amb l’objectiu d’aconseguir suport per a les companyies professionals d’aquest territori i facilitar la contractació als municipis. Com a resultat, la diputació d’Alacant ha presentat el FESTIVAL PROVINCIAL ARTS ESCÈNIQUES TARDOR 2020 la convocatòria de la qual podeu veure a través del següent enllaç: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/09/17_178/2020_008400.pdf (Termini: 10 dies naturals a comptar des del 18 de setembre)

Des de la nostra associació volem insistir que aquesta convocatòria no és una simple ajuda per a la realització d’activitats escèniques en el teu municipi a cost zero per al teu ajuntament, es tracta d’una ajuda d’emergència al sector professional de les Arts Escèniques del nostre territori que està patint les dures conseqüències de la pandèmia. Aquesta és la principal raó per la qual Gestió Cultural , sense semblar-li la millor de les fórmules, ha decidit a donar suport a la convocatòria sent conscients de la precipitació temporal amb la qual sorgeix. Per això et convidem que faces el possible perquè el teu municipi participe i sol·licite aquesta ajuda i que la consideres com un acte solidari amb les companyies i professionals de les arts escèniques d’Alacant.

Queridos compañeros y compañeras, durante los meses más duros de la crisis sanitaria que todavía sufrimos y que tanto está perjudicando a la cultura, la asociación Gestió Cultural ha estado presente en los diferentes mesas de trabajo que se han creado a partir de la unión de asociaciones y profesionales.

En Alicante, representados por los compañeros José Ayelo y Marylène Albentosa, Gestió Cultural ha participado en la mesa de Artes Escénicas con el objetivo de conseguir apoyo para las compañías profesionales de este territorio y facilitar la contratación a los municipios. Como resultado, la diputación de Alicante ha presentado el FESTIVAL PROVINCIAL ARTES ESCÉNICAS OTOÑO 2020 cuya convocatoria podéis ver a través del siguiente enlace: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/09/17_178/2020_008400.pdf (Plazo: 10 días naturales a contar desde el 18 de septiembre)

Desde nuestra asociación queremos hacer hincapié en que esta convocatoria no es una simple ayuda para la realización de actividades escénicas en tu municipio a coste cero para tu ayuntamiento, se trata de una ayuda de emergencia al sector profesional de las Artes Escénicas de nuestra provincia que está sufriendo las duras consecuencias de la pandemia. Esta es la principal razón por la que Gestió Cultural , sin parecerle la mejor de las fórmulas, ha decidido a apoyar la convocatoria siendo conscientes de la precipitación temporal con la que surge. Por ello te invitamos a que hagas lo posible para que tu municipio participe y solicite esta ayuda y que la consideres como un acto solidario con las compañías y profesionales de las Artes Escénicas de Alicante.

Tags:
,